Wywiady z uczestnikami III KDP

Prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz (UJ)

 

Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska (UMCS)

 

Prof. dr hab. Andrzej Markowski (UW)

 

Prof. dr hab. Ewa Jaskółowa (UŚ)

 

mgr Marzena Morylowska

 

mgr Ewa Zagaj

 

prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (UMCS)

 

prof. dr hab. Tadeusz Zgółka (UAM, PAN)

 

dr Beata Kapela-Bagińska (UG)

 

mgr Agnieszka Kukieła

 

dr Anna Podemska-Kałuża (UAM)

 

prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa (UJ)

 

dr hab. Jerzy Kaniewski, prof. UAM

 

dr hab. Witold Bobiński (UJ)

 

dr hab. Jolanta Nocoń, prof. UO

 

dr hab. Krzysztof Biedrzycki (UJ, IBE)

 

prof. dr hab. Andrzej Blikle

 

prof. dr hab. Jarosław Płuciennik (UŁ)

 

prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa

 

Katarzyna Kubacka-Seweryn

 

prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak (UAM)