Wizyty studyjne

W programie III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej zaplanowano, równolegle do czasu trwania warsztatów metodycznych, wizyty studyjne w pięciu lubelskich instytucjach kultury:

Dworek Wincentego Pola

Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza 

Muzeum Lubelskie

Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”

Państwowe Muzeum na Majdanku

Uczestnicy wizyt będą mieli możliwość zapoznania się ze zbiorami wybranej instytucji, jej specyfiką oraz poznać możliwości współpracy ze szkołami różnych etapów edukacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy

zobacz więcej

Deklaracje o wyborze instytucji przyjmujemy do 15 września. O przyjęciu decyduje kolejność wpływania zgłoszeń!