Warsztaty metodyczne

Warsztaty, zatytułowane odpowiednio: 1) Agresja i nienawiść, 2) Kłamstwo i manipulacja, 3) Nieufność, 4) Obojętność i brak empatii, będą odbywały się 24 listopada, w dwóch turach, w dwóch równoległych sesjach, tak, by każdy nauczyciel miał możliwość uczestniczenia w dwóch warsztatach. Grupy będą liczyły do 25 osób. Spotkania z nauczycielami mają mieć charakter interaktywny. Stosowane będą metody i techniki wymagające zaangażowania uczestników (m.in. drama, gry, symulacja, analiza przypadku etc.).

Warsztaty będą prowadzone w tandemach polonista – pedagog/psycholog. Prowadzący będą proponować sposoby radzenia sobie z antywartościami przy okazji realizacji różnych zadań dydaktycznych (w tym przy wykorzystaniu współczesnych tekstów kultury). Celem warsztatów jest poszukiwanie sposobów radzenia sobie z różnymi problemami oraz wyposażenie uczestników w narzędzia ułatwiające pracę dydaktyczną.

Organizatorzy

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej KUL

Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych w Instytucie Filologii Polskiej  WH UMCS

Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny w Instytucie Psychologii KUL

Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

Prowadzący

zobacz więcej

Formularz zgłoszeniowy

zobacz więcej

Deklaracje o wyborze instytucji przyjmujemy do 15 września. O przyjęciu decyduje kolejność wpływania zgłoszeń!