Wojciech Kaczmarek


prof. dr hab., literaturoznawca, kierownik Katedry Dramatu i Teatru w Instytucie Filologii Polskiej KUL; dyrektor Instytutu Filologii Polskiej KUL (2003-2008); prodziekan do spraw studenckich na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (2008-2016); członek czynny Société Internationale d’Histoire Comparée du Théâtre, de l’Opera et du Ballet w Paryżu; autor licznych publikacji naukowych z zakresu historii dramatu. Czytaj więcej