Urszula Paprocka-Piotrowska


prof. dr hab., kierownik Katedry Akwizycji i Dydaktyki Języków na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL; w latach 2013-2016 Prorektor ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą KUL; członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, Towarzystwa Naukowego KUL oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce Prof-Europe; członek zespołu badawczego Międzynarodowego Projektu Badawczego GDRI-SLAT, Second Language Acquistion and Teaching: First stages and input processing (2014); koordynator merytoryczny Olimpiady Języka Francuskiego; autorka licznych publikacji naukowych dotyczących akwizycji języka francuskiego jako obcego. Czytaj więcej