Tomasz Chachulski


dr hab., prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; pracownik Instytutu Badań Literackich PAN; redaktor naczelny serii „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia”; przewodniczący Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, członek Komitetu Nauk o Literaturze, obecnie bierze udział w realizacji następujących grantów: Kultura pierwszej Rzeczpospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, (2013-2017; kierownik: A. Nowicka-Jeżowa, UW), Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński (2013-2017, kierownik: Bożena Mazurek, UŚ); „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia” – kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej (2013-2017 – IBL); autor licznych publikacji naukowych. Czytaj więcej