Teresa Kostkiewiczowa


prof. dr hab.; emerytowany profesor Instytutu Badań Literackich PAN i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autorka kilkunastu książek, licznych artykułów oraz edycji z dziedziny literatury i kultury polskiego oświecenia, publikacji przeznaczonych do użytku szkolnego oraz dotyczących poezji współczesnej.