Tadeusz Zgółka


prof. dr hab., językoznawca; pracownik Pracowni Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu; doktor honoris causa Uniwersytetu im. M. W. Łomonosowa w Archangielsku; brał udział w pracach nad Praktycznym słownikiem współczesnej polszczyzny; członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, przewodniczący Zespołu Dydaktycznego tejże Rady, członek Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, członek Komitetu Językoznawstwa PAN, członek Wydziału Filologiczno-Filozoficznego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; członek zespołu „Nowa Matura 2015” w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (2010–2012); autor licznych publikacji naukowych z zakresu językoznawstwa, retoryki i leksykografii.