Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska


dr hab. prof. UMCS, językoznawca; kierownik Zakładu Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego; kurator Pracowni „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS, w latach 1990-2009 – sekretarz czasopisma „Etnolingwistyka”, od 2010 pełni funkcję zastępcy redaktora;  zastępca redaktora Słownika stereotypów i symboli ludowych, zastępca kierownika Zespołu Etnolingwistycznego do prac nad SSiSL UMCS/IS PAN; autorka ponad 200 publikacji naukowych. Czytaj więcej