Sławomir Jacek Żurek


prof. dr hab., literaturoznawca i dydaktyk literatury; kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL; przewodniczący Komitetu Organizacyjnego III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej; koordynator zespołu „Kultura i język polski”, pracującego nad podstawą programową w Ministerstwie Edukacji Narodowej (2008–2009); członek zespołu „Nowa Matura 2015” w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (2011–2015); kierownik komponentu dydaktycznego literaturoznawczych studiów doktoranckich – specjalność filologia polska realizowanego na zamówienie Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie (2010–2014), a także zastępca kierownika zespołu badawczego IBE (region III) „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej” (2012–2015); członek Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauki o Literaturze Polskiej Akademii Nauk oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych; redaktor serii naukowych: „Studia z Polonistycznej Teorii Kształcenia”, „Polonistyka Elektroniczna”, „Polonistyczne Badania Edukacyjne”; autor licznych artykułów naukowych z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego. Czytaj więcej