Ryszard Nycz


prof. dr hab., literaturoznawca; kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN; redaktor naczelny dwumiesięcznika „Teksty Drugie”; przewodniczący Komitetu Redakcyjnego serii „Horyzonty Nowoczesności” (Wyd. Universitas) oraz serii „Nowa Humanistyka” (Wyd. IBL PAN), współredaktor serii „Modernizm w Polsce” (wraz z W. Boleckim, Wyd. Universitas) oraz serii „Cross-Roads. Polish Studies in Culture, Literary Theory, and History” (wraz z T. Walas, Peter Lang Publ. House); członek Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności; członek jury Nagrody im. Jana Długosza oraz Nagrody im. Kazimierza Wyki; Doctor honoris causa m.in. Uniwersytetu Opolskiego (2008); autor licznych opracowań naukowych. Czytaj więcej