Monika Walczak


dr hab. prof. KUL; dziekan Wydziału Filozofii KUL, pracownik Katedry Metodologii Nauk.; członek Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki; laureatka wielu stypendiów naukowych; autorka licznych publikacji naukowych dotyczących metodologii nauk. Czytaj więcej