Mirosława Hanusiewicz-Lavalee


prof. dr hab., kierownik Katedry Historii Literatury Staropolskiej KUL, członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, członek Towarzystwa Naukowego KUL, członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, w latach 2005-2010 członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN, w latach 2004-2007 i 2012-2015 członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii, redaktor naczelny „Roczników Humanistycznych” (zeszyt „Literatura Polska”) oraz serii „Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej”, członek Rady Redakcyjnej „Leo – Laboratorio Est/Ovest”, „Odrodzenia i Reformacji w Polsce” (w latach 2008-2012), „Zagadnień Rodzajów Literackich”, „Rocznika Przemyskiego”. Były dyrektor Instytutu Filologii Polskiej KUL (1999-2002) oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL (2000-2006), w latach 2005-2010 członek grona ekspertów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku filologia polska. Główne obszary badań: literatura religijna i erotyczna XVI-XVII wieku, zagadnienia komparatystyczne, problemy przekładu staropolskiego, języka artystycznego, tradycji humanistycznej i biblijnej. Czytaj więcej