Małgorzata Sagan

,


nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie; doradca metodyczny; egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; w latach 2000-2012 członek Wojewódzkiej Komisji Konkursowej przy Lubelskim Kuratorze Oświaty; autorka kilku programów kształcenia oraz kilkudziesięciu artykułów na temat nauczania i wychowania; prelegentka wielu konferencji i seminariów naukowych podejmujących problematykę oświatową; koordynator licznych projektów i przedsięwzięć edukacyjnych organizowanych dla uczniów i nauczycieli w środowisku pracy.