Małgorzata Nowak-Barcińska


doktor habilitowany; Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej KUL; Redaktor Naczelny z. 6 (Językoznawstwo) Roczników Humanistycznych; członek Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Języka Religijnego przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Koła Współpracowników Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Oddział Lublin; autorka licznych publikacji z zakresu języka religijnego. Czytaj więcej