Małgorzata Latoch-Zielińska

,


dr hab.; adiunkt w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych w Instytucie Filologii Polskiej UMCS w Lublinie; współpracownik Zespołu Badań Technik Multimedialnych, Zdalnych i Mobilnych w Edukacji działającego w ramach Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; ekspert w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020); członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, przewodnicząca Sekcji Psychologii Klinicznej i Edukacji Zdrowotnej Oddziału PAN w Lublinie; autorka licznych publikacji z dziedziny dydaktyki języka polskiego i edukacji kulturalnej, ewaluacji i diagnostyki szkolnych osiągnięć uczniów, e-learningu, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia. Czytaj więcej