Małgorzata Karwatowska


prof. zw. dr hab., językoznawca; prodziekan Wydziału Humanistycznego UMCS, kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych UMCS; członek: Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Chełmskiego Towarzystwa Naukowego, Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN; odznaczona m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2009), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2011), Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2014) oraz Nagrodą Zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim (2006); autorka około 200 publikacji naukowych (w tym pięciu książek autorskich i ponad dwudziestu monografii redagowanych bądź współredagowanych) z zakresu dydaktyki języka polskiego, wartości (antywartości) w języku młodzieży oraz lingwistyki płci. Czytaj więcej