Magdalena Marzec-Jóźwicka

,


doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca i dydaktyk; adiunkt w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; egzaminatorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, autorka i redaktorka książek oraz licznych artykułów z zakresu dydaktyki polonistycznej. Czytaj więcej