Lidia Wiśniewska


prof. dr hab.; kierownik Katedry Literatury Powszechnej i Komparatystyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; autorka trzech monografii naukowych, ponad stu artykułów (w tym angielsko-, hiszpańsko- i rosyjskojęzycznych), redaktorka serii wydawniczych i (prócz kilku przypadków współredakcji) książek zbiorowych (łącznie dwudziestu); współ- i tłumaczyła także artykuły z języka rosyjskiego, ukraińskiego, francuskiego; organizatorka około piętnastu konferencji (od wewnątrzuczelnianych przez ogólnopolskie po międzynarodowe), poza tym – seminariów, dyskusji panelowych, a także czterech Małych Forów Edukacyjnych Towarzystwa Literackiego im A. Mickiewicza; prezes Oddziału Bydgoskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (TLiAM); wiceprezes Zarządu Głównego TLiAM; przewodnicząca Komisji Komparatystycznej TLiAM; członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, wydawanego we współpracy z Instytutem Badań Literackich PAN (redaktorka tematycznego działu „Komparatystyka”).  Czytaj więcej