Krzysztof Kłosiński


prof. dr hab.; literaturoznawca, tłumacz (m.in. Barthesa i Derridy); kierownik Zakładu Historii Literatury Poromantycznej UŚ i przewodniczący Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk; autor monografii poświęconych Romanowi Jaworskiemu i Elizie Orzeszkowej, tomów studiów o prozie i o poezji polskiej XX w. Czytaj więcej