Krzysztof Biedrzycki


dr hab., literaturoznawca; pracownik Katedry Krytyki Współczesnej UJ; kierownik Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Szkolnych w Instytucie Badań Edukacyjnych; członek Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych na lata 2015-2019; członek zespołu „Kultura i język polski”, pracującego nad podstawą programową w Ministerstwie Edukacji Narodowej (2008–2009); członek Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauki o Literaturze Polskiej Akademii Nauk; autor licznych publikacji naukowych z zakresu historii literatury, krytyki literackiej i dydaktyki literatury i języka polskiego. Czytaj więcej