Krystyna Chałas


prof. dr hab., pedagog, kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL, pracownik naukowy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (w latach 2011- 2013); członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członek Towarzystwa Szkół Twórczych (opiekun naukowy szkół powstałych w latach 1989 – 1997); założyciel i opiekun naukowy Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi (2000 – do chwili obecnej); założyciel Ogólnopolskiego Forum Szkół Poszukujących Sposobów Integralnego Rozwoju i Wychowania Dziecka (2014 – do chwili obecnej); autorka licznych publikacji naukowych z zakresu pedagogiki i aksjologii pedagogicznej. Czytaj więcej