Jerzy Kaniewski


dr hab., literaturoznawca i dydaktyk literatury, kierownik Zakładu Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego UAM; w latach 1999-2006 współpracownik OKE w Poznaniu; koordynator programu praktyk, staży i współpracy z rynkiem pracy w projekcie Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej do wyzwań współczesnego rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji informatycznych oraz informacyjno-medialnych);  kierownik projektów MNiSW realizowanych z udziałem studentów i uczniów: Akademickie Centrum Kreatywności oraz Uniwersytet Młodych Wynalazców; autor wielu publikacji naukowych z zakresu metodyki nauczania języka polskiego.