Jadwiga Puzynina


prof. dr hab. UW, językoznawczyni i badaczka literatury; sprawuje funkcje członka: Polskiej Akademii Umiejętności, Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Rady Języka Polskiego i przewodniczącej Zespołu Etyki Słowa RJP PAN; zasiadała w zarządzie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego; wyróżniona m.in. Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2007) i Medalem Uniwersytetu Warszawskiego (2008) oraz Medalem Fundacji Norwidowskiej; laureatka Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Towarzystwa Naukowego KUL (2009); odznaczona medalem „Zasłużony dla Polszczyzny” (2013); członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; członek honorowy Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Kultury Języka, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Towarzystwa Literackiego im. Cypriana Norwida; autorka i współautorką licznych publikacji dotyczących językoznawstwa oraz podręcznika do nauki języka polskiego w szkołach średnich.