Grażyna Bożena Tomaszewska


prof. dr hab., literaturoznawca i dydaktyk literatury; kierownik Katedry Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Gdańskiego; członek zespołu „Kultura i język polski”, pracującego nad podstawą programową w Ministerstwie Edukacji Narodowej (2008–2009); członek zespołu „Nowa Matura 2015” w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (2010–2012); członek Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauki o Literaturze Polskiej Akademii Nauk; kierownik zespołu badawczego IBE (region I) „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej” (2012–2015); kierownik realizowanego projektu ze środków NPRH (MNiSW) projektu badawczego „Ponowoczesna dydaktyka polonistyczna. Teoria i praktyka”; autorka licznych publikacji naukowych z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego. Czytaj więcej