Grażyna Borkowska


prof. dr hab., literaturoznawca; kierownik Pracowni Literatury II połowy XIX wieku w Instytucie Badań Literackich PAN, prezes Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, redaktor naczelna „Pamiętnika Literackiego”; członek Rady Naukowej IBL PAN, Instytutu Literatury Polskiej UW, Biblioteki Narodowej i kilku innych instytucji; autorka licznych publikacji naukowych z zakresu historii literatury i teorii literatury, w tym krytyki feministycznej. Czytaj więcej

 

 

 

Autor zdjęcia: Tadeusz Poźniak, „Polityka”