Ewa Szczęsna


prof. dr hab., literaturoznawca; kierownik Zakładu Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej UW; wykładowca na studiach podyplomowych (m.in. w Akademii Teatralnej i Polskiej Akademii Nauk, Szkole Głównej Handlowej); członek Komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk; autorka wielu publikacji naukowych z zakresu poetyki i semiotyki tekstów kultury współczesnej. Czytaj więcej