Ewa Jaskółowa


prof. dr hab., literaturoznawca i dydaktyk literatury; kierownik Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego; członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (odział w Katowicach), członek Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauki o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, członek zespołu „Kultura i język polski”, pracującego nad podstawą programową w Ministerstwie Edukacji Narodowej (2008–2009); koordynator unijnego grantu w ramach projektu Lingual we współpracy z Uniwersytetem w Olomuńcu, Bratysławie, Sofii, Lubljanie i Hale, temat: „Słowiańska integracja językowo-kulturowa”; autorka licznych publikacji naukowych z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego. Czytaj więcej