Iwona Morawska

,


dr hab., adiunkt w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych w Instytucie Filologii Polskiej UMCS; wieloletnia nauczycielka języka polskiego; autorka i recenzentka licznych publikacji z zakresu kształcenia polonistycznego; współorganizatorka i uczestniczka wielu konferencji naukowych; w latach 2010-2015 kierownik merytoryczny w projekcie: Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS; w latach 2014-2015 z-ca dyr. IFP UMCS; współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjna, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie i Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie – jako recenzent materiałów dydaktycznych i egzaminator zewnętrzny pisemnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego;  członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Sekcji Psychologii Klinicznej i Edukacji Zdrowotnej PAN/ oddział w Lublinie; w 2012 odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Czytaj więcej