Barbara Chyrowicz (SSpS)


prof. dr hab., kierownik Katedry Etyki Szczegółowej; Członek Papieskiej Akademii Pro Vita, Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL, Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Ethos” oraz „Görres Gesellschaft”, członek Rady Naukowej „Internetowego Czasopisma Filozoficznego Diametros” i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego”, członek (założyciel) Polskiego Towarzystwa Bioetycznego oraz Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, a od 2008 r. członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Logos i Ethos”. Czytaj więcej