Anna Pilch


prof. dr hab., literaturoznawca i dydaktyk literatury; kierownik Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego; wieloletni wykładowca polskiej literatury i sztuki na uniwersytecie francuskim  w Lille (Université Charles de Gaulle – Lille III); wykładowca komponentu dydaktycznego literaturoznawczych studiów doktoranckich – specjalność filologia polska realizowanego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na zamówienie Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) w Warszawie (2010–2014); redaktor serii wydawniczej „Nowoczesność w polonistycznej edukacji. Pytania, problemy, perspektywy”; autorka licznych publikacji naukowych z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego. Czytaj więcej