Anna Janus-Sitarz


prof. dr hab., literaturoznawca i dydaktyk literatury; kierownik Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Polonistyki UJ; od roku 2012 przewodnicząca Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauki o Literaturze Polskiej Akademii Nauk; członek Rady Konsultacyjnej Ośrodka Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej; członek Rady Programowej Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej UJ Ars Docendi; kierownik projektów badawczych: międzynarodowego edukacyjnego programu badawczego Comenius+ „European CLIL In Development A Primary Phase Consortium” (2008-2010), projektu Katedry Polonistycznej Edukacji Polonistycznej WP UJ  „Polonista w szkole. Edukacja polonistyczna w dobie reform” (2004-2010; 2010-2016), kierownik zespołu badawczego IBE (region III) „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej” (2012-2015), programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Akademickie Centrum Kreatywności” (2014-2015); redaktor naukowy serii wydawniczej „Edukacja Nauczycielska Polonisty”, członek redakcji czasopism „Polonistyka. Innowacje”, „Czy/tam/czy/tu. Literatura dziecięca i jej konteksty”; autorka licznych publikacji naukowych z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego. Czytaj więcej