Andrzej Tyszczyk


dr hab., prof. KUL, teoretyk literatury, literaturoznawca; pracownik naukowy Katedry Teorii i Antropologii Literatury; w latach 2009-2016 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej KUL, członek redakcji „Roczników Humanistycznych”, Towarzystwa Naukowego KUL oraz Polskiego Towarzystwa Estetycznego; autor licznych publikacji z zakresu badań teoretycznoliterackich. Czytaj więcej