Komitet Honorowy

Wielki Kanclerz KUL Arcybiskup Metropolita Lubelski – ks. dr hab. Stanisław Budzik
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – prof. dr hab. Stanisław Michałowski
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik
Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – dr hab. Robert Litwiński
Prezydent Lublina – dr Krzysztof Żuk
Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski
Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk

 

PATRONAT HONOROWY

Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk