Opłata konferencyjna

 

 

Uprzejmie prosimy o wniesienie opłaty konferencyjnej (do 1 maja 450 zł, po tym terminie 550 zł) na konto:

03 1050 1953 1000 0090 3079 8087

Fundacja Rozwoju KUL

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

z dopiskiem: imię nazwisko, III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Niezwłocznie po dokonaniu opłaty, prosimy o przesłanie na adres: kongres2017@kul.lublin.pl danych do wystawienia faktury. Opłata konferencyjna pokrywa koszty materiałów konferencyjnych, obiadów podczas trwania konferencji oraz bankietu.