Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Stopień naukowy (wymagane)

Instytucja/organizacja (wymagane)

Telefon

Telefon kontaktowy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Adres (wymagane)

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż wyżej)

Forma wystąpienia (referat/komunikat)

Temat wystąpienia

Zamawiam wyżywienie (wybrać właściwe):

Abstrakt (1800 znaków ze spacjami)