Warsztaty metodyczne

Marzec 16, 2017

W kategorii:


Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z nowymi informacjami o ofercie metodycznej podczas III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej.

Warsztaty, zatytułowane odpowiednio: 1) Agresja i nienawiść, 2) Kłamstwo i manipulacja, 3) Nieufność, 4) Obojętność i brak empatii, będą odbywały się 24 listopada 2017 r., w dwóch turach, w dwóch równoległych sesjach, tak, by każdy nauczyciel miał możliwość uczestniczenia w dwóch warsztatach. Grupy będą liczyły do 25 osób. Spotkania z nauczycielami mają mieć charakter interaktywny. Stosowane będą metody i techniki wymagające zaangażowania uczestników (m.in. drama, gry, symulacja, analiza przypadku etc.).

Warsztaty będą prowadzone w tandemach polonista – pedagog/psycholog. Prowadzący będą proponować sposoby radzenia sobie z antywartościami przy okazji realizacji różnych zadań dydaktycznych (w tym przy wykorzystaniu współczesnych tekstów kultury). Celem warsztatów jest poszukiwanie sposobów radzenia sobie z różnymi problemami oraz wyposażenie uczestników w narzędzia ułatwiające pracę dydaktyczną.

Dysponujemy w grupach warsztatowych łącznie 200 miejscami. Udział w warsztatach będą mogli wziąć jedynie zalogowani uczestnicy Kongresu (po uiszczeniu opłaty konferencyjnej). Logowanie na warsztaty zostanie uruchomione w połowie kwietnia.

Komitet Organizacyjny