Warsztaty dla nauczycieli

Styczeń 19, 2017

W kategorii:


„Jak radzić sobie z antywartościami?” – to pytanie będzie towarzyszyło uczestnikom warsztatów podczas III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej.

Warsztaty będą się odbywały w dwóch turach, w dwóch równoległych sesjach, tak, by każdy nauczyciel miał możliwość uczestniczenia w dwóch warsztatach. Grupy warsztatowe będą liczyły do 20. osób.

Spotkania z nauczycielami mają mieć charakter interaktywny. Stosowane będą metody i techniki wymagające zaangażowania uczestników (m.in. drama, gry, symulacja, analiza przypadku etc.). Poloniści będą proponować sposoby radzenia sobie z antywartościami przy okazji realizacji różnych zadań dydaktycznych, wykorzystywać przy tym będą współczesne teksty kultury.

Celem warsztatów jest poszukiwanie sposobów radzenia sobie z antywartościami oraz wyposażenie nauczycieli w narzędzia ułatwiające pracę dydaktyczną.

Na początku marca opublikujemy opisy wszystkich warsztatów oraz sylwetki osób je prowadzących.