III KONGRES
DYDAKTYKI
POLONISTYCZNEJ

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

 

 

Polonistyka i świat wartości.
Edukacja polonistyczna jako wartość

Lublin, 22-25 listopada 2017 r.

 

Patroni medialni:

Radio Lublin 

TVP 3 Lublin 

„Głos Nauczycielski”

„Polonistyka. Innowacje”

Kwartalnik „Więź”

Miesięcznik „Znak”

Tygodnik katolicki „Gość Niedzielny”

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin

+48 81 445 43 09

kongres2017@kul.pl